О нама

Удружење интерних ревизора основано је 2008. године као професионална, невладина и непрофитна организација, ради остваривања заједничких струковних интереса интерних ревизора, његових чланова, али и других лица која се баве пословима повезаним са интерном ревизијом.

Основни циљеви и задаци Удружења су сљедећи:

 • развој струке интерне ревизије у Републици Српској;
 • успостављање и одржавање стандарда за професионалну праксу интерне ревизије и стандарда за оцјењивање квалитете организација интерне ревизије;
 • професионални развој и сертификовање интерних ревизора;
 • приређивање стручних сусрета чланова како би се упознали са праксом интерне ревизије и њезином егзистирању у различтим државама у свијету;
 • промовисање интерних ревизора који могу помоћи у развоју струке;
 • промовисање професионалне праксе интерне ревизије свим заинтересованих странама (нпр. надзорном одбору, управама, менаџменту, одборима за ревизију, стручним тијелима и сл.);
 • истраживање, ширење и промовисање знања и информација о интерној ревизији, интерним контролама, саставу интерних контрола и повезаним темама;
 • упознавање и информисање члановима о кодексу професионане етике интерних ревизора, стандарда интерне ревизије, смјерница, информација, знања, искустава;
 • повезивање удружења и одржавање односа са осталим сличним удружењима у Републици и шире у циљу размјењивања знања, информација и искустава о интерној ревизији;
 • укључивање у рад удружења што већег броја чланова и одржавање одговарајућег нивао струка, континуитета рада и развоја удружења;
 • одговарајућа комуникација удружења са члановима у циљу осигурања одговора на потребе чланова;
 • осигуравања финансијске стабилности и техничких услова за рад Удружења.

Дјелатност Удружења повезана је с циљевима и задацима:

 • oдржавања међународно одобреног програма едукације за интерне ревизоре,
 • организовање едукације за интерне ревизоре путем пружања квалитетних, приступачних програма стручног усавршавања за потребе садашње и надолазеће потребе чланства и струке,
 • Удружење за своје потребе може организовати посебну организацију за пружање едукације и организовање различитих облика стручног усавршавања,
 • сарадња с другим стручним организацијама у пружању програма стручног усавршавања,
 • јачање сарадње са сродним стручним организацијама у Републици Српској, БиХ и у окружењу,
 • креирање и дистрибуирање едукацијског материјала на различитим медијима за континуирану едукацију наших чланова и струке, у складу са Законом.
 • потпомагањем средњих школа и факултета у развоју колегија интерне ревизије,
 • развијање програма међународне сарадње те укључивање у рад стручних удружења у Европи и свијету,
 • издавање књига и часописа, из подручја интерне ревизије и сродних стручних дисциплина, у циљу промовисања статутарних циљева,
 • информисање јавности о свом раду;
 • процјена и ревизија пројеката, вриједности инвестиција, имовине и основних средстава и процјена вриједности правних лица у поступку статусних промјена, продаје и сл. 

 

Чланови Управног одбора Удружења:

Проф. др Новак Кондић;    Проф. др Драган Микеревић;   Драган Веселиновић, дипл. ек.

 

Предсједник удружења:

Синиша Мутић, дипл. ек.